Kreiranje novog kartona pacijenta

Otvaranje kartona pacijenta koji prvi put dolazi u ordinaciju. Unos osnovnih podataka o pacijentu, porodične anamneze, faktora rizika, alergija...

Pridružite nam se

Postanite i Vi korisnik eKartonTM IS i pridružite se velikom broju lekara i medicinskih tehničara koji svakodnevno koriste naš softver.

Bez ikakvih obaveza, isprobajte potpuno funkcionalan softver, bez ograničenja. Uverite se da li odgovara Vašoj ordinaciji.