eKarton™ informacioni sistem za zdravstvene ustanove

NOVI PACIJENT - KREIRANJE KARTONA

Otvaranje kartona pacijenta koji prvi put dolazi u ordinaciju. Unos osnovnih podataka o pacijentu, porodične anamneze, faktora rizika, alergija...

POGLEDAJTE VIDEO UPUTSTVO

POSETA PACIJENTA
Nakon pretrage pacijenta u bazi, otvarate njegov elektronski karton. Kreiranje nove posete omogućava Vam evidentiranje svih medicinski relevantnih postupaka u toku kontakta sa pacijentom

POGLEDAJTE VIDEO UPUTSTVO

IZVEŠTAJNI SISTEM

Predstavlja deo informacionog sistema namenjen generisanju raznih izveštaja iz eKarton™ baze podataka. Generisanje izveštaja vrši se na osnovu ranije unetih podataka od strane medicinskog osoblja zdravstvene ustanove.

User ID: demo
Password: demo

DEMO izveštajni sistem

ZAKAZIVANJE POSETE

Pacijentu možete zakazati posetu za određeni termin. Zakazivanje se može obaviti za bilo kojeg lekara i na taj način se kreira kalendar rada lekara i raspored zakazanih pacijenata u čekaonici.

SINHRONIZACIJA SA GOOGLE KALENDAROM

Zakazani pacijenti i termini poseta su sinhronizovani sa Vašim Google kalendarom i prikazani na Vašem mobilnom uređaju

SLANJE SMS I IMEJL PORUKA

Pacijentu direktno iz softvera možete poslati SMS ili imejl. Podsetite pacijenta na zakazan termin

AUDIO SNIMAK POSETE

Ukoliko smatrate da je potrebno, možete snimiti konverzaciju sa pacijentom u toku posete. Audio snimak postaje sastavni deo elektronskog kartona pacijenta i može se preslušati u istoriji poseta

EKSTERNA DOKUMENTACIJA

Medicinsku dokumentaciju iz drugih ustanovama možete integrisati u elektronski karton Vašeg pacijenta. Potrebno je samo da papirnu formu prebacite u elektronski oblik (slika dokumenta, skeniranje, pdf dokument, Word dokument...) i importujete u elektronski karton pacijenta. Time postaje sastavni deo medicinske dokumentacije Vašeg pacijenta. 

LABORATORIJA

Rezultate laboratorijskih analiza možete evidentirati u toku posete. U elektronskom kartonu pacijenta možete pogledati dijagram izmerenih rezultata analiza. Planirano je povezivanje sa medicinskim laboratorijama / slanje uputa i prijem rezultata elektronskim putem

Sertifikati i korisnici informacionog sistema

Ministarstvo zdravlja RS

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, nakon izvršene procene usaglašenosti eKarton™ IS sa Pravilnikom o sadržini tehnoloških i funkcionalnih zahteva za uspostavljanje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, donela je rešenje da eKarton™ IS ispunjava sve uslove propisane Pravilnikom i stiče puno pravo da sa svojim softverom bude sastavni deo integresanog zdravstvenog informacionog sistema u Republici Srbiji.

eKarton™ IS je sertifikovan od strane European Institute for Health Record - EuroRec i tako postao nosilac EuroRec sertifikata 2. nivoa (EuroRec Seal Level 2). EuroRec je neprofitna organizacija, osnovana od strane Evropske Komisije, posvećena promociji upotrebe kvalitetnih informacionih sistema elektronskih zdravstvenih kartona (EHR sistema) širom Evrope

Korisnici sistema

Korisnici eKarton™ informacionog sistema su zdravstvene ustanove primarne i sekundarne zdrastvene zaštite u državnom i privatnom vlasništvu. Sve ustanove su uključene u integrisani zdravstveni informacioni sistem - IZIS Republike Srbije i povezani sa RFZO

1,371,959

Pacijenata

1,624

Lekara

42

Ustanove

Zakonska regulativa

01.01.2020. godine počinje primena novog Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva.

Najbitnija informacija za sve osnivače, menadžere i druga odgovorna lica u privatnoj praksi i zdravstvenim ustanovama je da po članu 59. Zakona, sve organizacije u oblasti zdravstva su obavezne da usklade svoje pravne akte, organizaciju i rad sa odredbama ovog zakona, a najkasnije do 01.01.2020. godine

 

Zakon propisuje obavezno vođenje medicinske dokumentacije u elektronskoj formi.

 

Članovi od 37 do 41  – Predviđaju način vođenja, raspolaganјa i rokove čuvanјa dokumentacije i evidencije. Pri tome je predviđeno da se evidencija  vodi pisano ili elektronski u prelaznom periodu.

Član 45Predviđa da zdravstvene ustanove i privatna praksa imaju obavezu da uspostave informacioni sistem, koji predstavlja sveobuhvatni skup tehnološke infrastrukture (mrežnih, softverskih i hardverskih elemenata), kao i organizacione procese koji će podržati primenu tog informacionog sistema

Članovi od 46 do 49 – Predviđaju postojanje „elektronskog medicinskog dosijea“ i „elektronskog medicinskog kartona“. Ovo su unifikovane elektronske evidencije, koje sadrže širok set podataka o svakom korisniku medicinske zaštite. Suštinski ove odredbe definišu kreiranje sveobuhvatnog elektrnoskog registra svakog građanina, koji će biti na raspolaganju nadležnim zdravstvenim radnicima.

Pridružite nam se

Postanite i Vi korisnik eKarton™ IS i pridružite se velikom broju lekara i medicinskih tehničara koji svakodnevno koriste naš softver

Bavite se medicinom. Ubrzajte i olakšajte sebi vođenje medicinske dokumentacije

Potreban Vam je samo računar i pristup internetu

Cena korišćenja eKarton™ IS  -  od 30€ / mesečno

Bez inicijalnih troškova, bez dodatnih ili skrivenih troškova.

Cena korišćenja eKarton™ IS obuhvata:

  • Početnu instalaciju i obuku korisnika
  • Prilagođavanje softvera Vašim potrebama
  • Besplatnu nadogradnju za sva nova unapređenja softvera
  • Tehničku podršku
  • Server za čuvanje svih podataka
  • Svakodnevno bezbednosno arhiviranje podataka

GARANCIJA Ukoliko iz nekog razloga niste zadovoljni eKarton™ IS u bilo kom trenutku možete prestati sa korišćenjem softvera, bez ikakvih obaveza prema nama

eKarton™ informacioni sistem

Zdravstvene ustanove sa velikim brojem korisnika sistema i lokalnim serverom

Informacioni sistem za primarnu zdravstvenu zaštitu je skup više aplikacija koje čine jedinstvenu funkcionalnu celinu, potrebnu da se kompletno zameni stari način vođenja kartona pacijenta. Zasnovan je na klijent - server arhitekturi, sa lokalnim serverom i udaljenim ambulantama

eKarton™ IS za domove zdravlja
eKarton™ IS za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu

O nama

ZipSoft je kompanija osnovana 1997. godine i od tada se bavi projektovanjem, izradom, implementacijom i održavanjem informacionih sistema u ustanovama zdravstvene zaštite. Naši programski paketi obuhvataju aplikacije koje predstavljaju kompletno rešenje za sve poslovne procese u zdravstvenoj ustanovi.

Kompanija ZipSoft je prva u Srbiji (2003. godine) predstavila informacioni sistem namenjen ustanovama primarne zdravstvene zaštite koji omogućava centralizovanu administraciju kompletne medicinske dokumentacije ustanove u elektronskoj formi. Prelazak sa papirne administracije na eKarton™ donosi porast efikasnosti i materijalnu uštedu, ali i smanjuje vreme koje lekari i medicinsko osoblje provode u obavljanju administrativnih poslova. Brže obavljanje administrativnih obaveza omogućava da se svakom pacijentu posveti više vremena i time direktno doprinosi porastu kvaliteta zdravstvene zaštite.

Razvijajući informacione sisteme za zdravstvene ustanove kompanija ZipSoft stekla je dragoceno iskustvo zahvaljujući stalnom kontaktu sa lekarima i medicinskim osobljem na terenu. Njihove sugestije su pomogle da se naši informacioni sistemi stalnim usavršavanjem prilagode korisniku i tako zadovolje posebne zahteve specifične za medicinsku profesiju.

Tehnička podrška

  • pozivom na broj 0800 400 202   radnim danima od 08h - 16h
  • pozivom na broj 063 111 45 60 radnim danima od 08h - 16h
  • pošaljite email na adresu support@zipsoft.rs
  • popunite kontakt formu

Kontakt

Pošaljite nam poruku, pozovite nas ili svratite u naše kancelarije

Gde se nalazimo?